VODIONDRY

Fanamarihana: Misoratra eo anoloan’ny lahatsoratra ny anara’ny mpanoratra, ary azontska ifandraisana ao amn’ny Facebook. Tsy nasiam-panovàna izay nosoratany fa naverina navoaka eto fotsiny.

(Mahefa Iarantsoa) MPANGATAKA : Tompokolahy sy tompokovavy : Ny andro iray izay hihaonana hono toy andro zato, izay iray donak’afo iray dinidinika na inona anefa fahamaizana na inona fahamaikana ny ravintoto hono tsy mba fitetika ny varavaran-jozoro tsy azo asiana karetsaka ary na mahay manihi bolo sy manimbola aza ny zavatra tsy hay tsy hibitabitahana,koa mailoha ny hirosoantsika amin’ny ..dia manontany izahay hoe efa vory ve ny fianakaviana sa mbola misy ny andrasana tompoko? Misaotra tompoko! MPAMOAKA: eny tompoko ny andao andao hono mahavery entana, ny alaharo alaharo mahaela ny dia koa mahazo miroso amin’ny dinika ianareo tompoko! MPANGATAKA :Ny asa tsy vita hono tsy dinika ,ny dinika tsy efa tsy atao,ny atao tsy lavorary tsy atomboka koa mialoha ny zavatra rehetra dia tsara raha ankinina @ Andriamanitra ny resaka eto,koa hiaraka hivavaka isika tompoko! (vavaka) MPAMOAKA :ny tompon-trano tsy manontany vaovao hono toa olo-miavona, ny vahiny tsy hanontaniana toa sadaikatra ihany koa inona re tompoko ny anton-dianareo? MPANGATAKA: Raha midona ny oran’ankaratra vaky tsipelina ny eny anjafy Fa raha midona kosa ny oram-pitiavana mitsanga mitoetra ny mani-kavana. Tompokolahy sy tompokovavy Tsy ny ntaolo maranitra amin’ ny teny aho izay miatrika etoana ! fa kosa , ilay zanak’ antitra asesi- pitia ; tsy ny olon’ela tompon’ny kabary, fa ilay zandry zanaka nahadidy tsy ny zokiny tompon-draharaha e ! fa ilay molotra malefadefaka, tsy ny tandroka mirangaranga fa ny sofina mifitsapitsaka Koa manao azafady raha hiteny eto anoloanareo fa ny azafady mariky ny fanajana sy fanomezam-boninahitra. Manao azafady manembana tompokolahy, manao azafady misalovana tompokovavy, manao azafady raha hiteny mialoha anareo kiady sy voninahitra Manaraka izany, miala tsiny ny tenako satria ny tsiny maiva-mavesatra, tsy zakan’ny teo aloha ka ombako tsy mahazaka ihany koa. Ny tsiny tahaka ny antsy , ka izay mikasika azy no maratra, toy ny tevan-dalina ka tsirihana mahafanina, ianjerana mahafaty, ary ny miteny tsy miala tsiny savihan-doza amin’izay atao rehetra. Noho izany ny alàna ihany no mahatsara azy. Koa lalao mandrakariva àry ny fifankatiavana, fa raha izany no voatana dia hiala amin’ny nahiny toy ny ampango tra-maraina ny tsiny amam-pondro. Koa raha lasa ny tsiny fanalan’ny vava dia ho maivana ny teny,manaraka izany dia manolotra ny arahaba ho anatsika rehetra ,tolorana ny arahaba voadiniainika sy ny akory voafantimpantina isika rehetra, Izay ary no tehin-dava manintsana avido sy sava ando manajary ny dia, mitondra any amin’ny votoatin-dresaka izay tsy inona fa ny hetahetan’izato Andriamatoa efa nomenareo toerana voatokana izato. Hoy mantsy, ny tafasiriny tamin’ireo Ray aman-dReniny: “Mba sambatra e! ry Kaky, mba sambatra e ! Neny, mba sambatra indrindra izay honenany raha nolalovany aza velon-tsento”, “Fa izy kosa hono voron- tokàna anosy ka miventy fitia samy irery”, (Mbola hitohy) Marihina fa misy noforonina moa misy koa mba nalaina teny rehetra teny an, dia mba zaraina amintsika

(Tohiny)

Rehefa nandre izany tolokon-janaka izany ireto fianakaviana dia izao tonga miandra vovonana eto izao. Babon’ilay zana-domoina malemy paika manambaka ny voromailalan’larivo ry lahy ity voron-tokana anosy. Izahay no tonga eto moa dia tsy iza fâ tarihinAndriamatoa Ra………………….……..zanak’I Ra………………………… izay taranak’i Ra………………….………. sy Ra……………………….. Avy amin’ny lafin’ny Rainy ary i Ra………………….…….. sy Ra……………………..…. Avy amin’ny lafin’ny reniny.
Tonga mangataka ny ho fara, mangataka ny ho vohitra, ny ho tokantrano. Hanafy raha rovi-damba, hamahana raha noana, hanirina raha miala aina ary handova rahatrizay. Mba mila zara fa raha tokam-pivohy tsy misosa
ary tsara tokoa ny roa noho ny iray, fa an-dalana misy hiresahana, raha lavo dia misy mpanarina. Izany no ahatongavanay eto aminareo Ra.J…………………. sy Ra ……………….……. Izay taranak’i Ra…………………………………… sy Ra……………………………….…. avy amin’ny lafin’ny Rainy ary Ra………………………….. sy Ra…………………….… avy amin’ny lafin’ny Reniny ka nisehoan’i Ra………………………. izay anton’izao fiandranay vovonana eto izao . Maro hono ny hazo fa ny fary no mamy indrindra, maro ny soratr’omby fa ny sada no marevaka ary maro ny tovovavy fa ny teto no nandrian’ny sainy sy niantefan’ny safidiny. Koa izany no tapatapak’ahitra sy torotoro ravina ataonay anareo.
Handrandrana ianareo ka tsy hanafenana loha sola, hitsabo ka tsy hanafenana aretina ary tompon-janaka tiavina ka tsy hanafenana ny ao am-po. Ny lango no azo hanina anefa teny ierana avy amin’ny vary, ny jabo no azo tafiana teny ierana avy amin’ny landy fa ny fanambadiana no raikitra kosa teny ieran’ny Ray aman-dReny. Koa aza atao fola-tana- manondro na farim-peo miantso, fa mba mangataka ka omeo.
Kanefa mialohan’izany dia indro atolotray ny tapi-maso ho an’ny anadahan-drazazavavy!

Publicités

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :