Louis VAHANDANITRA – Ny Tantaram-piainana tsotsotra nolalovany

 Niasa an-tselika mandra-maty

    Iza no tsy hahatsiaro ny talentany? Nanongila-tsofina ny mpiara-belona sy ny mpianakavy fa milalao amin’ny tantara mitohy, na koa tantara indray miseho ao amin’ny radiom-pirenena i VAHANDANITRA: Feo matotra sy olona hentitra no nahatadiavana azy. Indraindray Kaomisera, matetika ray aman-dreny tia mananatranatra sy mampijery ny lavitra kokoa. Mety aminy tsara koa ny milalao  ho mpitandrina, na mompera. Izany no sary hanembonana azy. 

  Ny hatanorany iray manontolo no nolaniany tao amin’ny radiom-pirenena, ary naharitra teo amin’ny 40 taona izany. Mpanantalenta tena nikoizana izy, ary tsy ny filalaovana tantara amin’ny onja-peo ihany, fa mpanoratra hafakely ihany koa. Matetika ny eo amin’ny fiafaràn’ny tantarany no tena nahatsiarovan’ny maro azy. Tsy mba mamarana ny tantara nosoratany amin’izay hitiavany azy izy, fa asainy mandray anjara amin’ny mety ho fiafaràny ny mpamaky sy ny mpihaino. Mpamorona hatsikana natao hakàna lesona ihany koa i VAHANDANITRA. Tsaroana amin’ireny “ny toko tapaka” isaky ny alahady harivariva amin’ny valo iny.

Ny niatombohany

Tamin’ny taona 1958 dia nisy fikarohana olana hilalao tantara amin’ny onja-peo, nokarakarain’ny SORAFOM (Société de radiodiffusion de la France d’Outre Mer), ary mpandray anjara mihoatra ny 150 no tonga nitsapa ny talentany tamin’izany. Anisan’ireo 7  voafantina tamin’io i VAHANDANITRA, ary nanomboka teo no nilofosany tamin-kerim-po nampiseho ny talentany. Tokana sy niavaka ny feony ka mora no nankafizan’ny mpihaino azy izany. Niasa tao amin’ny onja-peom-pirenena io izy nanomboka teo, ary dia noraisina ho mpiasa an-tselika ihany tamin’izany. Teny TSILAZAINA , tanàna ao atsimo atsinananan’ny renivohitra no toera-ponenany, ary dia vitany isan’andro ny mandeha an-tongotra amin’io elenelana io (8km eo ho eo) nandritra ny 40 taona mahery rehefa hamonjy ny toera-piasàny izy. Marobe ireo mpilalao niara-nilalao taminy no nihaiky ny talentany sy ny fahaizany mamboly ny fihetseham-po any amin’ireo mpankafy sy mpihaino azy ireo. I VAHANDANITRA dia tsy nitsahatra ny niresadresaka sy nampita tamin’ireo tanora tato aoriana fa ny talenta sy ny fitiavana no nibaiko azy teo amin’ny asa izay nataony. Tsy noheveriny akory ny lanjan’ny vola sy ny voninahitra arahin-daza.

Maty nahantra?

 

Azo tarafina amin’ny asa-sorany ve ny toetrany sy ny fiainany? Raha ireto lohateny ireo dia mety hanakarana  izany: “Milalao vovoka”,”Forongon’entana”,”Tsy mahay miteny Gasy Andriamanitra”. Olona faran’izay tsotra izy, tsy mba nitady laza sy voninahitra, nandefitra sy tsy nanao fitakiana lavareny. Moa ve antony iray nahatonga azy ho mpiasa an-tselika (vacataire) mandra-maty izany toetrany izany. Tsy niravaka na inona na inona izy fony fahavelony? An-jorom-bala? Tsia! Maro mpankafy izy. Raha nodimandry ny 05 martsa1999 i VAHANDANITRA, dia maro no torotoro fo tamin’ny fandaozany ny tany. Teo vao notoloran’ny fanjakana “Chevalier de l’ordre national à titre posthume” izy. Maty ve vao ramalala? Velona ao ampon’ny mpankafy azy hatrany raha ny mpanantalenta toa an’i VAHANDANITRA. Tsy hisy hahasolo azy, fa ny azo antoka kosa dia hisy ny hanahaka ny toetra amam-pitiavany.

Mpanoratra:  Ony RAMBELO

*************************************************************************************************************************

Fanamarihana: Fanomezan-dàlana avy amin’ny tompon’ny lahatsoratra ary nomeny tam-pitiavana ho antsika mpamaky ny bilaogy no nahafahana namoaka azy teto. Mampanantena anareo fa mbola ho maro ny lahatsorany no ho avy eto – izay tsinjo ho manome lanja hatrany fitahirizana ny teny Malagasy tsy ho very.

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :